รับทำ OEM น้ำผึ้งแท้  บริษัทสวีทอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด | sweetinter food

เรารับผลิต OEMน้ำผึ้งแท้ โรงงานมีมาตฐานฮาลาล GMP/HACCP

รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทหรือกลุ่มลูกค้าที่จะนำไปขายในแบรนด์ ตัวเอง ตามแบบที่

ลูกค้ากำหนด ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ มีบริการขออย.ที่ถูกต้อง รวมไปถึงให้คำ

ปรึกษาจนคุณลูกค้าสามารถไปทำการตลาดเองได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20ปี

รับทำ OEM น้ำผึ้งแท้ 
บริษัทสวีทอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
| sweetinter food
เรารับผลิต OEMน้ำผึ้งแท้ โรงงาน
มีมาตฐานฮาลาล GMP/HACCP
รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทหรือกลุ่มลูกค้า
ที่จะนำไปขายในแบรนด์ ตัวเอง ตามแบบที่
ลูกค้ากำหนด ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์
มีบริการขออย.ที่ถูกต้อง รวมไปถึงให้คำ
ปรึกษาจนคุณลูกค้าสามารถไปทำการตลาด
เองได้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20ปี